Saturday, 3 February 2007

Dødsstraff granskes i USA


Dødsstraff granskes i USA

En rekke amerikanske delstater har stanset henrettelser etter at det er stilt juridiske og etiske spørsmål omkring dødsstraff, især med giftsprøyte.

Rundt hver tredje av de 38 amerikanske delstatene som tillater dødsstraff, har stanset eller utsatt gjennomføringen av henrettelser mens juss og etikk rundt bruken av giftsprøyter blir gransket. I Tennessee utsatte guvernøren nylig to henrettelser som skulle ha funnet sted i februar, i 90 dager.

Dette viser at det er en voksende ubehag rundt praktiseringen av dødsstraff, mener lederen av Informasjonssenteret for dødsstraff Richard Dieter. Senteret er en av anførerne i kampen mot dødsstraff.

– Selv om mange av utsettelsene skyldes prosessen rundt giftsprøytene, viser åpenheten blant domstolene, guvernører og lovgivere at det er stort ubehag rundt dødsstraff, sier Dieter.

Spørsmålene det strides om når det gjelder giftsprøytene, er blant annet hvor stor den dødelige dosen bør være og om det er nødvendig å ha en lege til stede under henrettelsen. Over hele USA diskuteres det nå om de som henrettes lider unødig under henrettelsen, noe som i så fall er i strid med grunnloven.

– At så mange stater har stanset henrettelser, og at det dreier seg om så mange ulike spørsmål, er enestående når det gjelder dødsstraff i moderne tid, sier Dieter.

– Folk begynner også å lure på om en praksis som har så mange problemer, er verdt å beholde, legger han til.

No comments: